Matemàtiques 4t

Primer trimestre
 • Llegeix, escriu, descompon, compara i ordena nombres de fins a cinc xifres.
 • Llegeix hores en rellotages analògics i digitals.
 • Calcula sumes i restes combinades, sense parèntesis i amb parrèntesis.
 • Realitza estimacions.
 • Reconeix i aplica les propietats commutativa, associativa i distributiva de la multiplicació.
 • Resol problemes de suma, resta, multiplicació i divisió.
 • Mesura i anomena angles.
 • Reconeix quan una divisió és entera.
 • Calcula divisions amb divisors d'una xifra.
 • Reconeix els elements i classifica els polígons pel nombre de costats.
Segon trimestre
 • Llegeix, escriu i descompon nombres de fins a sis i set xifres.
 • Classifica quadrilàters, paral.lelograms i triangles.
 • Calcula divisions en què el dividend és un nombre d'una o dues xifres.
 • Resol problemes de divisions.
 • Calcula la fracció d'un nombre.
 • Compara fraccions.
 • Escriu dècimes i centèssimes en forma de fracció.
 • Coneix la relació entre la unitat i la centèssima.
 • Coneix i aplica les unitats de massa i les seves equivalències.
 • Reconeix esdeveniments segurs, possibles i impossibles.
Tercer trimestre
 • Llegeix, escriu i descompon nombres decimals.
 • Identifica tots els bitlles i les monedes.
 • Realitza operacions de sumes, restes i multiplicacions en nombres decimals.
 • Identifica els elements d'una circumferència i un cercle.
 • Coneix i aplica les equivalències entre litre, centilitre i quilolitre.
 • Resol problemes multiplicant un nombre decimal per un factor enter.
 • Coneix els cossos rodons.
 • Resol problemes calculant la fracció d'un nombre.
 • Opera amb nombres decimals.Mi lista de blogs