C. Medi 4t

Primer trimestre

 • Reconeix ossos, músculs i articulacions.
 • Explica com actuen els ossos i el braç en el moviment del braç.
 • Identifica les parts en què es divideix el cos humà.
 • Coneix els sentits, les percepcions i els òrgans corresponents.
 • Coneix els òrgans que formen l'aparell digestiu i els localitza en un dibuix.
 • Identifica alguns òrgans de l'aparell respiratori.
 • Sap en què consisteix la circulació de la sang i coneix alguns òrgans que hi intervenen.
 • Sap com ha de ser una dieta saludable.
 • Identifica les parts d'una planta i coneix les seves característiques.
 • Sap què necessiten les plantes per elaborar-se l'aliment.
 • Coneix les parts d'una flor i les localitza en un dibuix.

Segon trimestre
 • Coneix diferents tipus de paisatges i identifica els elements que el caracteritzen.
 • Diferencia les parts d'un riu.
 • Distingeix diferents tipus de forces.
 • Coneix diferents tipus d'energia.
 • Explica amb exemples què són les fonts d'energia renovable i les no renovables.
 • Distingeix entre màquines simples i màquines compostes.
 • Reconeix tipus de màquines.
 • Explica quins tipus de fruits hi ha i coneix les seves carcterístiques.
 • Coneix la reproducció de les plantes i distingeix les formes de pol.linització.
 • Identifica les parts d' una flor i coneix les seves característiques.
 • Explica quin tipus de màquina és un trencanous.
Tercer trimestre.
 • Sap com està organitzada i es divideix administrativament Catalunya.
 • Coneix com s' agrupen les diferents comarques i quines en són les característiques.
 • Diferencia creixement natural i creixement migratori.
 • Sap què és la Constitució i coneix els continguts.
 • Coneix què són el cens i el padró.
 • Descriu com es distribueix la població a Catalunya.
 • Saber com era la vida des dels primers éssers humans fins als nostres dies.

Mi lista de blogs